SANCO® - Isolierglas, Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas und Schallschutzglas
Glas kann mehr!
Suche
 • DE
 • EN
 • IT
 • PL
 • CZ
 • NL

Bezpieczne szyby zespolone SANCO

SANCO Safe – to w pełni skuteczna ochrona przed włamaniami i niebezpieczeństwem zranienia szkłem w mieszkaniach i miejscach pracy. SANCO Safe jako szkło bezpieczne chroni nas nie tylko przed włamaniem. Spełnia równocześnie wszystkie określone prawem budowlanym wymagania dotyczące szyb znajdujących się nad głową oraz przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem w budynkach mieszkalnych, ogrodach zimowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

SANCO Newsletter
Wiedzieć, co jest grane

Szyby zespolone SANCO Safe zgodne z DIN 18008

Rodzaj zespoleniaGrubośćKategoriaWymiary graniczne
      szerokośćwysokość
 mmACC2C3min.max.min.max.
VSG 33.2 - 12 - VSG 33.125  X 50020005001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X90036005004300
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X50043009003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X300430015003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X300360015004300
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X150043003003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X150036003003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127  X 50043005001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127  X 30043009001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X50030009005000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X90050005003000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X300300015005000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X150050003003000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X50035009005000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X90050005003500
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X300350015005000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X150050003003500
VSG 66.2 - 12 - VSG 66.137X  X300360015006000
VSG 66.2 - 12 - VSG 66.137X  X150060003003600
VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-HST27X  X30030005004000
VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-HST27X  X50040003003000
VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-HST31X  X30030005005000
VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-HST31X  X50050003003000
6 ESG - 12 - VSG 44.227X  X30030005004000
6 ESG - 12 - VSG 44.227X  X50040003003000
8 ESG - 12 - VSG 55.231X  X30030005005000
9 ESG - 12 - VSG 55.231X  X50050003003000
VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-HST35X  X30025005003000
VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-HST35X  X50030003002500
VSG 88.2 - 12 - 10 ESG-HST39X  X46030003004500

Przedstawione w tabeli grubości szkła oraz grubości folii mogą być zwiększone. Wskazówka: należy ponadto uwzględnić dopuszczalne obciążenia od wiatru oraz dopuszczalne obciążenia poręczy.
W przypadku tolerancji wymiarowych oraz określenia możliwości produkcyjnych prosimy zapoznać się z aktualnym wydaniem Informacji Technicznych SANCO – Odchyłki wymiarowe i tolerancje wymiarów dla szkła bazowego oraz szyb zespolonych – oraz skontaktować się bezpośrednio z producentem szyb zespolonych.
Uwaga! Zmiana grubości szyb oraz szerokości ramek dystansowych ma wpływ na wartości techniczne szyby zespolonej.
Wyciąg z całościowego programu produkcji szyb zespolonych SANCO, inne rodzaje szyb na zapytanie.

Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określane w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 05/2019

Szyby laminowane SANCO Safe (VSG)

Definicja

Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej pojedynczych szyb, które połączone są ze sobą za pomocą bardzo trudno rozciągliwej i elastycznej warstwy oddzielającej. Warstwa oddzielająca zbudowana jest z folii poliwinylo-butyralowej (PVB), która może być bezbarwna, przezierna, kolorowa lub na życzenie klienta posiadać własność ochrony przed promieniowaniem UV czy właściwości dźwiękochłonne.

Właściwości

W przeciwieństwie do szkła hartowanego ESG szkło laminowane VSG nie rozbija się przy uszkodzeniu na małe kawałki, ale zachowuje z reguły przewidziane dla tego typu szkła działanie ochronne. Przy przekroczeniu dopuszczalnych obciążeń przez uderzenie lub pchnięcie pęka wprawdzie szkło, jednak zbite kawałki szkła trzymają się na nienaruszonej folii PVB. Unika się w ten sposób niebezpieczeństwa zranienia, a przeszklona przestrzeń pozostaje zamknięta.

Poprzez kombinacje różnych grubości szkła oraz zastosowanie określonej liczby folii można uzyskać szyby VSG przeznaczone do zastosowania w różnego rodzaju sytuacjach:

 • chroniące przed wypadnięciem z wysokości
 • chroniące przed przebiciem względnie rozbiciem szyby
 • chroniące przed ostrzałem z broni palnej
 • szyby do zastosowania w ciągach komunikacyjnych gdzie odbywa się ruch pieszych

 

Budowa

Budowa elementu jak i jego grubość odnoszą się bezpośrednio do wymagań bezpieczeństwa jakie postawiono przed samą szybą. Szyby chroniące przed przebiciem, wypadnięciem i włamaniem mogą być dopasowane każdorazowo do danych wymogów bezpieczeństwa dzięki odpowiedniemu doborowi ilości szyb połączonych odpowiednią ilością folii. Im więcej tafli szkła i im grubsze są zastosowane folie znajdujące się pomiędzy nimi, tym wyższa staje się odporność na przebicie. Odporność na przestrzelenie jest tym wyższa, im więcej jest tafli szkła o różnych grubościach.

Produkcja

Po umyciu powierzchni, dwie tafle szkła oraz folia PVB są na siebie wzajemnie układane w pożądane pakiety. Odbywa się to w specjalnym klimatyzowanym pomieszczeniu, w którym panuje odpowiednia temperatura i wilgotność. Po obcięciu folii pakiety wjeżdżają do urządzenia, w którym odbywa się wstępne laminowanie. Polega ono na przepuszczeniu zestawu między rolkami, których docisk powoduje usuwanie powietrza z przestrzeni międzyszybowej i folii. Następnie są one podgrzewane w tunelu grzewczym do określonej temperatury, na końcu którego znajduje się druga para rolek dociskowych. Po wstępnym laminowaniu szkło nie jest całkowicie przezierne, ale jest przygotowane do końcowego etapu jakim jest wygrzewanie w autoklawie.

Przepuszczalność światła

W wyniku użycia bezbarwnej folii oraz bezbarwnego szkła przepuszczalność światła nie jest ograniczona i uzyskuje mniej więcej taką samą wartość jak szkło monolityczne o podobnej grubości. Zastosowanie grubszych warstw folii powoduje, że widoczne może być lekkie żółto-zielone zabarwienie. Wraz ze wzrostem grubości szyb laminowanych VSG przyjmuje ona żółtawy lub zielonkawy odcień, który spowodowany jest własnym zabarwieniem szkła. W znacznym stopniu ograniczyć można powstawanie takiego efektu przez zastosowanie szkła ubogiego w tlenek żelaza, czyli szkła odbarwionego.

Wytrzymałość materiału

Szyba laminowana VSG SANCO Safe jest odporna na starzenie się i wykazuje praktycznie takie same właściwości jak normalne szkło float. Jednak krawędzie tafli szkła laminowanego VSG należy szczególnie chronić przed działaniem kwasów lub zasad, aby nie uszkodzić folii.

Możliwości zastosowań szkła laminowanego SANCO Safe

 • Budynki szkół i przedszkoli 
  Przeszklenia oddzielające pomieszczenia oraz zabezpieczające przed upadkiem, aby można było uniknąć zranień przez odłamki szkła.
 • Przeszklenia znajdujące się na głową oraz przeszklenia dachowe 
  Przeszklenia nad głową w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej. W razie uszkodzeń np. w wyniku spadających przedmiotów skuteczność ochrony pozostaje nienaruszona dzięki własności wiązania odłamków szkła.
 • Budynki mieszkalne 
  Jako najprostsza forma ochrony antywłamaniowej w oknach, w kombinacjach z innym szkłem w szybie zespolonej, w drzwiach, balustradach przy schodach, ściankach działowych, przeszkleniach w drzwiach balkonowych.
 • Budynki przemysłowe i obszary użyteczności publicznej 
  Przeszklenia zabezpieczające przed wrzuceniem przedmiotów do wnętrza pomieszczenia oraz antywłamaniowe w oknach, drzwiach, witrynach wystawowych np. w bankach, elektronicznych centrach przetwarzania danych, aptekach i w praktykach lekarskich. Jako przeszklenia zabezpieczające przed wybiciem i przebiciem w więzieniach i zakładach leczniczych. Budynki przemysłowe i obszary użyteczności publicznej. Kuloodporne szkło pancerne SANCO Safe dla ochrony pomieszczeń kasowych i okienek obsługowych w bankach, na poczcie oraz w innych tego typu podobnych zastosowaniach. Jako przeszklenia w klatkach dla zwierząt lub akwariach w ogrodach zoologicznych. Jako elementy pasów podokiennych na fasadach całoszklanych, np. w szkleniu strukturalnym.

 

Inne zastosowania

Witryny wystawowe w obrębie obiektów przemysłowych i wojskowych, jako przeszklenia zabezpieczające przed działaniem fali detonacyjnej, w samochodach, samolotach i statkach, itd.

Kombinacje

Szkło laminowane VSG posiada tę samą odporność na powierzchniową różnicę temperatur i mniej więcej te same parametry naprężeń rozciągających przy zginaniu jak normalne szkło float. Aby zwiększyć te wartości można wykorzystać w szybie laminowanej szkło hartowane ESG SANCO DUR. Jeśli szybę laminowaną VSG zastosujemy w szybie zespolonej to uzyskamy nie tylko wymagany stopień bezpieczeństwa, lecz z reguły również lepszą ochronę dźwiękochłonną. Szyba laminowana VSG SANCO Safe może być łączona zespalana ze szkłem ciepłochronnym lub ze szkłem przeciwsłonecznym.

Znajdź Partnera SANCO w Twojej okolicy

Na naszych interaktywnych stronach znajdą Państwo szybko i bez problemów interesujący Was zakład produkcyjny