SANCO® - Isolierglas, Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas und Schallschutzglas
Glas kann mehr!
Suche
 • DE
 • EN
 • IT
 • PL
 • CZ
 • NL

Veiligheidsglas van SANCO

SANCO Safe – e effectieve bescherming tegen inbraak en het risico van letsels op de woon- en werkplek: SANCO Safe veiligheidsglas. SANCO Safe veiligheidsglas beschermt niet alleen tegen inbraak. Ook aan alle bouwrechtelijke eisen m.b.t. bovenhoofdse beglazingen en valveilige beglazingen in woonhuizen, veranda’s en openbare gebouwen kan met SANCO Safe veiligheidsglas worden voldaan.

SANCO-nieuwsbrief
Blijf altijd op de hoogte

SANCO Safe opbouw conform DIN 18008

Type glasDikteCategorieAfmetingslimieten
      BreedteHoogte
 mmACC2C3min.max.min.max.
VSG 33.2 - 12 - VSG 33.125  X 50020005001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X90036005004300
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X50043009003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X300430015003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X300360015004300
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X150043003003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127X  X150036003003600
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127  X 50043005001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 33.127  X 30043009001200
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X50030009005000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X90050005003000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X300300015005000
VSG 44.2 - 12 - VSG 44.129X  X150050003003000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X50035009005000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X90050005003500
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X300350015005000
VSG 55.2 - 12 - VSG 44.131X  X150050003003500
VSG 66.2 - 12 - VSG 66.137X  X300360015006000
VSG 66.2 - 12 - VSG 66.137X  X150060003003600
VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-HST27X  X30030005004000
VSG 44.2 - 12 - 6 ESG-HST27X  X50040003003000
VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-HST31X  X30030005005000
VSG 55.2 - 12 - 8 ESG-HST31X  X50050003003000
6 ESG - 12 - VSG 44.227X  X30030005004000
6 ESG - 12 - VSG 44.227X  X50040003003000
8 ESG - 12 - VSG 55.231X  X30030005005000
9 ESG - 12 - VSG 55.231X  X50050003003000
VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-HST35X  X30025005003000
VSG 66.2 - 12 - 10 ESG-HST35X  X50030003002500
VSG 88.2 - 12 - 10 ESG-HST39X  X46030003004500

De genoemde glas- en foliedikten mogen worden overschreden. Opmerking: de berekende wind- en balkbelasting dienen absoluut in aanmerking te worden genomen.
Zie het tolerantiehandboek van SANCO en raadpleeg de desbetreffende fabrikant voor de relevante tolerantiematen en productiemogelijkheden.
Let op! Als de dikte van het glas en de spouw tussen glasplaten worden gewijzigd, veranderen ook de technische waarden.
Greep uit het isolatieglasaanbod van SANCO. Andere modellen op aanvraag.

De hier weergegeven technische gegevens zijn in overeenstemming met de huidige versie. Deze gegevens kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op door leveranciers verstrekte gegevens of zijn in het kader van een controle door een onafhankelijk keuringsinstituut op basis van de geldende normen bepaald. De functiewaarden hebben alleen betrekking op testmodellen in de voor de controle gedefinieerde afmetingen. Er wordt geen verdere garantie voor technische waarden afgegeven, met name als tests met andere inbouwscenario's worden uitgevoerd of als er bij de bouw verdere metingen worden uitgevoerd. Bij de inbouw dient zonder uitzondering de meest recente versie van de beglazingsnormen van SANCO in acht te worden genomen. Versie: 5/2019

SANCO Safe gelaagd veiligheidsglas (VSG)

Definitie

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit twee of meer glasplaten, die middels extreem scheurbestendige, taai-elastische tussenlagen met elkaar zijn verbonden. De tussenlaag van polyvinylbutyralfolie (PVB) kan doorzichtig, doorschijnend, gekleurd of naar wens met uv-bescherming worden uitgevoerd.

Eigenschappen

In tegenstelling tot eenlaags gehard veiligheidsglas (ESG) valt gelaagd veiligheidsglas bij beschadiging niet uiteen in kleinere stukken, maar behoudt het doorgaans de beoogde beschermende werking. Bij mechanische overbelasting door slag- of stootwerking breekt het glas wel, maar de stukken hechten zich aan de onbeschadigde PVB-laag. Hierdoor wordt het risico van letsels verkleind en ontstaat er geen instapopening. Al naar gelang de aard van de beschadiging ontstaat er enkel een sterbeschadiging en blijft het glas transparant.

De combinatie van glasplaten met uiteenlopende dikte en folielagen van gelaagd veiligheidsglas heeft de volgende beschermende eigenschappen:

 • (Door)valveilig
 • Ingooi- en penetratiebeveiligd (in- en uitbraakbeveiliging)
 • Kogelwerend
 • Beloopbaar

 

Opbouw

De opbouw van de glaselementen en de dikte voldoen aan de veiligheidseisen die aan de beglazing worden gesteld. Ingooi- en penetratiebeveiligd glas kan door het aantal glaslagen en de dikte van de tussenliggende PVB-laag aan de geldende veiligheidseisen worden aangepast. Nemen het aantal glaslagen en de dikte van de PVB-tussenlagen toe, dan wordt de penetratiebeveiligingsgraad verhoogd. Het kogelwerende effect wordt verhoogd naarmate er meer glaslagen met uiteenlopende dikte worden gebruikt.

Productie

Na schoonmaak van de glasplaatoppervlakken worden de glasplaten en de PVB-folie op elkaar gelegd, verwarmd en met walsen voorlopig aan elkaar gehecht. Vervolgens ondergaan de elementen een autoclaafbehandeling waarbij deze onder druk en hitte blijvend met elkaar worden verbonden. Na het hechtingsproces kunnen de randen worden bewerkt.

Lichtdoorlatendheid

Bij gebruik van transparante folie en doorzichtig glas wordt geen afbreuk gedaan aan de lichtdoorlatendheid: de lichttransmissiegraad is ongeveer gelijk aan die van enkel glas met gelijke dikte. Bij gebruik van dikke foliepakketten kan er een licht geelgroene verkleuring optreden. Als de dikte van de VSG-plaat toeneemt, wordt ook de natuurlijke groene/gele verkleuring duidelijker zichtbaar. De aard van de verkleuring is afhankelijk van het materiaal. Door gebruik van ijzeroxidearme glasplaten wordt de natuurlijke verkleuring grotendeels voorkomen.

Materiaalbestendigheid

VSG SANCO Safe is licht- en verouderingsbestendig en heeft in feite dezelfde eigenschappen als normaal floatglas. De randen van VSG-platen kunnen tegen inwerking door zuren en basen worden beschermd. Hierdoor blijft de folie onaangetast.

Toepassing van SANCO Safe gelaagd veiligheidsglas

 • Schoolgebouwen en kinderopvangverblijven 
  Glazen scheidingswanden en valbescherming ter voorkoming van letsel door glassplinters.
 • Bovenhoofdse beglazingen en glazen dakconstructies  
  Bovenhoofdse beglazingen in woonhuizen en openbare gebouwen. Bij beschadiging door bijvoorbeeld vallende voorwerpen blijft het beschermende effect dankzij de splinterbindende eigenschap behouden.
 • Woonhuizen 
  Als eenvoudige inbraakbeveiliging bij ramen, in combinatie met isolatieglas, deuren, trapleuningen, scheidingswanden en glazen balkons.
 • Bedrijfsgebouwen en openbare ruimte 
  Als ingooi- en inbraakwerende beglazing bij ramen, deuren en etalages (bijvoorbeeld bij banken, EDP-complexen, apotheken en (huis)artsenpraktijken). Als uit- en doorbraakbeveiligde beglazing bij gevangenissen en ziekenhuizen. Kogelwerend gepantserd glas van SANCO Safe bij kassa's en loketten in banken, postkantoren en vergelijkbare toepassingen. Als beglazing voor kooien voor dieren of aquaria in dierentuinen. Als balustradeglas voor volledig glazen gevels (bijvoorbeeld: structural glazing).

 

Andere toepassingen

Voor vitrines, in de industriële of militaire sector, als glazen explosiebeveiligingssysteem, voor voertuigen, vliegtuigen en schepen enzovoort.

Combinaties

Gelaagd veiligheidsglas is net zo goed bestand tegen temperatuurwisselingen als normaal floatglas en heeft een vergelijkbare buigbestendigheid. Deze waarden kunnen worden verhoogd door ESG SANCO DUR te verbinden tot gelaagd veiligheidsglas. Isolatieglas dat tot gelaagd veiligheidsglas is verbonden, biedt de gewenste mate van beveiliging en zorgt tevens in de meeste gevallen voor een hoger geluidsdempend effect. VSG SANCO Safe kan worden voorzien van een thermische isolatiecoating en worden verbonden tot isolatieglas.

SANCO partners
in de buurt zoeken

Op onze interactieve partnerkaart vindt u snel en eenvoudig de juiste partner voor uw sector bij u in de buurt.