SANCO® - Isolierglas, Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas und Schallschutzglas
Glas kann mehr!
Suche
 • DE
 • EN
 • IT
 • PL
 • CZ
 • NL

Ochrona danych

SANCO Newsletter
Wiedzieć, co jest grane

1. Ochrona danych – przegląd podstawowych informacji

 

Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Państwa osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej w stopce redakcyjnej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Twoje dane będą zbierane jedynie jeśli nas o nich poinformujesz. Może to być np. w przypadku danych wprowadzonych przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub o czasie trwania odwiedzin strony). Gromadzenie tych informacji następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego funkcjonowania i udostępniania strony internetowej. Inne dane można wykorzystać do analizy preferencji użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Waszych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Macie także prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możecie skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto macie prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizujące dane oraz narzędzia firm zewnętrznych

Odwiedzając naszą stronę internetową Państwa zachowanie podczas jej przeglądania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania podczas przeglądania strony jest zazwyczaj anonimowa i nie może być powiązana z Państwa osobą.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego typu analizę lub jej zapobiec poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w niniejszym opracowaniu dotyczącym polityki prywatności.

 

2. Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe 

 

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które identyfikują Cię osobiście. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pomocą poczty e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

SANCO Beratung
Glas Trösch GmbH
Reuthebogen 7-9
D-86720 Nördlingen

Telefon: +49 (0)9081/216-137
E-Mail: info@sanco.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć wcześniej udzieloną zgodę. Nieformalna wiadomość e-mail do nas jest wystarczająca. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach z zakresu ochrony danych jest Państwowy Inspektor Ochrony Danych w danym kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do umożliwienia przekazywania danych, które są przez nas przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji określonej umowy, sobie lub innym podmiotom w typowym formacie, możliwym do odczytania przez komputer. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, wówczas dane będą przekazywane jedynie wtedy, gdy będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony związanej z przenoszeniem treści poufnych, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania ofertowe, jakie przesyłają nam Państwo do nas jako do operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje opcję szyfrowania SSL względnie TLS. Połączenie szyfrowane jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” oraz przez ikonę blokady, tj. kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje na temat danych, blokowanie i usuwanie danych

W zakresie obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo w dowolnym momencie do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na podany adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej.

Brak zgody na wiadomości reklamowe przesyłane drogą elektroniczną

Niniejszym wyklucza się możliwość wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach realizacji obowiązku związanego z umieszczaniem stopki z danymi kontaktowymi w celach związanych z przesyłaniem niepożądanych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji o charakterze reklamowym, np. e-maili zawierających spam.

 

3. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Prawnie określony Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Nasza firma powołała Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, jest nim:

Pani Martina Pscheidt
- Dział Personalny, Ulm -
c/o Glas Trösch Euroholding AG & Co. KG aA
​​​​​​​Im Lehrer Feld 30
89081 Ulm

Telefon: +49 (0) 731 - 40 960
E-Mail: m.pscheidt@glastroesch.de

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „Session cookies – ciasteczka sesyjne ”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na naszej stronie. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniu plików cookie, możesz ustawić stosowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach, albo pozwolić na akceptację plików cookie tylko w niektórych przypadkach względnie ostateczne wyłączyć pliki cookie, jak również możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas każdorazowego zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie oraz zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli będą zapisywane także inne pliki cookies (np. pliki cookies związane z analizą Państwa aktywności w sieci), wówczas będą one przedmiotem osobnych postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Pliki rejestru zdarzeń (logi)

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera lub rejestru zdarzeń, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to informacje:

 • typ przeglądarki oraz wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL stron odsyłających
 • nazwa hosta komputera dostępu
 • czas wejścia na serwer
 • adres IP

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Operator witryny jest w pełni zainteresowany technicznie bezbłędną prezentacją i optymalizacją swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.  

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślecie Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Wasze dane z formularza, takie jak zapytanie, dane kontaktowe, które zostały podane, zostaną zapisane w celu przetworzenia wniosku oraz ewentualnie w celu sformułowania pytań uzupełniających. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość e-mail wysłana do nas jest w pełni wystarczająca. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych do czasu odwołania. 

Informacje podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub usunięcie przechowywanych danych (na przykład po przetworzeniu wniosku). Nienaruszona w tym zakresie pozostaje konieczność przestrzegania przepisów prawa - w szczególności związanych z terminami przechowywania danych.

 

5. Narzędzia analityczne oraz reklama

 

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO). Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. 

Procedura anonimowego zapisywania adresów IP

Uruchomiliśmy na tej stronie funkcję anonimowego zapisywania adresów IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie odpowiednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach mających podpisane Umowy z Europejskim Obszarem Gospodarczym przed przesłaniem ich do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje, w celu przeprowadzania analiz związanych z wykorzystywaniem tej strony, w celu sporządzania raportów związanych z odwiedzinami strony oraz w celu świadczenia usług powiązanych na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę nie będzie kojarzony z innymi danymi Google.

Wtyczka Plug-in przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku użytkownicy są jednak informowani, że nie będą mogli ewentualnie korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto można uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostaje wygenerowany odpowiedni plik cookie, który będzie blokował rejestrację Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie internetowej: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych związanych ze zleceniami

Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami. W ramach wykorzystywania Google Analytics stosujemy się w pełnym zakresie do restrykcyjnych wytycznych niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Funkcje demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W rezultacie mogą być tworzone raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających tę witrynę. Dane te pochodzą z reklam oferowanych przez Google oraz danych odwiedzających z innych witryn. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklamy na swoim koncie Google lub po prostu zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w rozdziale „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

6. Newsletter

 

CleverReach

Niniejsza strona wykorzystuje usługę CleverReach w ramach rozsyłania newslettera. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługadzięki której można organizować i analizować przesyłanie newslettera. Dane wprowadzone przez Państwa w związku z abonamentem newslettera (np. adres mailowy) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech wzgl. w Irlandii.

Usługa CleverReach wykorzystywana przez nas w ramach rozsyłania newslettera umożliwia nam analizę aktywności abonentów newslettera. W tym zakresie jest m.in. analiza ilości abonentów, którzy otworzyli wiadomość z nesletterem oraz analiza ilości kliknięć w poszczególne linki znajdujące się w newsletterze. Dzięki funkcji tzw. conversion-tracking można poza tym analizować, czy po kliknięciu w link znajdujący się w newsletterze wystąpiła założona z góry akcja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analiz przeprowadzanych przez CleverReach znajdą Państwo pod linkiem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych będzie się odbywało na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO)). W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody, poprzez wycofanie swojego zamówienia newslettera. Wycofanie newslettera nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed wycofaniem zamówienia newslettera.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przeprowadzanej przez CleverReach, wówczas należy wycofać zamówienie newslettera. W tym celu w każdej wiadomości związanej z newsletterem udostępniamy Państwu odpowiedni link. Poza tym mają Państwo możliwość wycofania abonamentu newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane zapisane przez nas w związku z otrzymywaniem newslettera będą zapisywane do momentu wycofania przez Państwa abonamentu na newsletter, a po rezygnacji z newslettera będą one usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy mailowe osób, które założyły konto użytkownika na naszej stronie).

Więcej informacji podano w regulaminie dotyczącym ochrony danych osobowych CleverReach, udostępnionym pod linkiem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami

Zawarliśmy z CleverReach umowę na przetwarzanie danych związanych ze zleceniami. W ramach wykorzystywania CleverReach stosujemy się w pełnym zakresie do restrykcyjnych wytycznych niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

 

7. Wtyczki i narzędzia

 

Google Web Fonts

Niniejsza strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f ustawy o ochronie danych osobowych (niem. DSGVO).

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faqoraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Znajdź Partnera SANCO w Twojej okolicy

Na naszych interaktywnych stronach znajdą Państwo szybko i bez problemów interesujący Was zakład produkcyjny