SANCO® - Isolierglas, Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas und Schallschutzglas
Glas kann mehr!
Suche
  • DE
  • EN
  • IT
  • PL
  • CZ
  • NL
SANCO Newsletter
Wiedzieć, co jest grane

Walne Zgromadzenie w Amsterdamie

W tym roku spotkaliśmy się na WZA w Amsterdamie w połowie maja. Około 110 przedstawicieli ponad 60 firm członkowskich spotkało się w holenderskiej metropolii, aby wymieniać informacje na temat najnowszych trendów w branży i aktualnych zmian na rynku.

Tradycyjnie CEO Glas Trösch, dr Fabian Zwick, powitał obecnych na początku Walnego Zgromadzenia. Docenił dobrą współpracę i podkreślił swoje wyraźne zaangażowanie w działalność SANCO. Szczególnie w tych trudnych czasach ważne jest wykorzystanie efektów synergii, jakie powstają w ramach grupy. Podkreślił również osiągnięcia ukraińskich firm partnerskich, które w niezwykle trudnych warunkach produkują pilnie potrzebne szyby do zniszczonych budynków.

W swoim wystąpieniu Antonio Gioello, dyrektor Działu Doradztwa SANCO, podziękował członkom sojuszu za zaufanie, jakim go obdarzyli, oraz przedstawił perspektywę strategicznego rozwoju Grupy. Następnie Denis Löhle, doradca techniczny SANCO, podsumował nowości z obszaru marketingu. Do komunikacji wewnętrznej wprowadzono na przykład nowy intranet, który regularnie dostarcza firmom partnerskim aktualne informacje niezbędne do ich codziennej pracy. Cyfryzacja postępuje także w komunikacji zewnętrznej, a jednocześnie intensyfikuje się kontakt osobisty z członkami.

Bardzo ważnym priorytetem jest dla nas także zrównoważony rozwój. Po pierwsze firmy partnerskie czerpią korzyści z kompleksowych działań licencjodawcy, firmy Glas Trösch, która poprzez inicjatywę „Green for Generations” dąży do coraz wydajniejszej produkcji szkła. Po drugie SANCO wzmacnia edukację architektów i producentów okien w celu dalszej optymalizacji bilansu energetycznego budynków poprzez precyzyjny dobór szyb zespolonych w zależności od orientacji elewacji, tzw. przeszklenia 360 stopni.

Znajdź Partnera SANCO w Twojej okolicy

Na naszych interaktywnych stronach znajdą Państwo szybko i bez problemów interesujący Was zakład produkcyjny