SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Polnisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® TRIII

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Grubość elementu
  mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) mm(wartość przybliżona)
 
SANCO Plus TRIII 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,7 71 51 17 36
SANCO Plus TRIII 4 - 16 AR - 4 - 16 AR - 4 0,6 71 51 17 44
SANCO Plus TRIII 4 - 12 KR - 4 - 12 KR - 4 0,5 71 51 17 36


Powloka na pozycji 2 oraz 5.


SANCO Plus® TRIII E

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Grubość elementu
mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) mm(wartość przybliżona)
 
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 AR/KR - 4 - 12 AR/KR - 4 0,7 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 KR - 4 - 12 KR - 4 0,6 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 AR - 4 EW - 12 AR - 4 EW 0,8 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 AR/KR - 4 EW - 12 AR/KR - 4 EW 0,7 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 KR - 4 EW - 12 KR - 4 EW 0,6 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E
COMBI 40/21
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 36 20 12 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 51/26
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 46 25 17 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 61/32
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 56 31 16 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 70/35
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 64 34 18 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 70/40
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 65 39 16 38


Powloka na pozycji 2 oraz 5.

AR = argon, KR = krypton, EW = EUROWHITE
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE. Wartość Ug zgodnie z DIN EN 673 w pionie określa instalacji.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku.
Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.


Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określane w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 07/2013