SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Polnisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® FREE VISION T

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Grubość elementu
  mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) mm(wartość przybliżona)
 
SANCO Plus FREE VISION T 4 - 16 AR - 4 1,0 72 50 17 24
SANCO Plus FREE VISION T 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 75 63 15 36


SANCO Plus FREE VISION T powłoka na pozycji 1; SANCO Plus ZERO powłoka dla szyb 1-komorowych na pozycji 3; SANCO Plus TRIII E powłoka dla szyb 2-komorowych na pozycji 3 i 5.

AR = argon
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku.
Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.


Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określane w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 07/2013