SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Polnisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Phon®

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Wartość dźwię- kochłon- ności Współczynniki dostosowania spektrum
mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon 30/24 4 - 16AR - 4 1,1
g-, LT- i LR-wartośći w zależności od powłoki do zatrudnionych SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI i SANCO Sun T sa możliwe.
30 -1; -4
SANCO Phon 34/28 6-16AR-6 1,1 34 -2; -5
SANCO Phon 35/32 8 - 16AR - 8 1,1 35 -2; -5
SANCO Phon 36/26 6-16AR-4 1,1 36 -1; -5
SANCO Phon 37/28 8-16AR-4 1,1 37 -2; -6
SANCO Phon 37/36 10-16AR-10 1,1 37 -1; -3
SANCO Phon 38/30 8-16AR-6 1,1 38 -2; -6
SANCO Phon 40/32 10-16AR-6 1,1 40 -2; -5
SANCO Phon 41/36 10-20AR-6 1,2 41 -2; -5
SANCO Phon 33/36 4-12AR-4-12AR-4 0,7 33 -2; -6
SANCO Phon 36/38 6-12AR-4-12AR-4 0,7 36 -2; -6
SANCO Phon 37/44 8-14AR-4-14AR-4 0,6 37 -2; -6
SANCO Phon 39/40 8-12AR-4-12AR-4 0,7 39 -2; -6
SANCO Phon 39/42 8-12AR-4-12AR-6 0,7 39 -1; -5
SANCO Phon 41/44 10-12AR-4-12AR-6 0,7 41 -2; -5

SANCO izolacja termiczna powłoka przy 2-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 3, przy 3-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 2 i 5

AR = argon
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku. Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.

 

SANCO Phon

 


SANCO Phon® SC / SANCO Phon® SC+

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Wartość dźwię- kochłon- ności Współczynniki dostosowania spektrum
mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon SC 37/27 8 VSG SC-14AR-4 1,2
g-, LT- i LR-wartośći w zależności od powłoki do zatrudnionych SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI i SANCO Sun T sa możliwe.
37 -1; -5
SANCO Phon SC 38/29 8 VSG SC-16AR-4 1,1 38 -2; -6
SANCO Phon SC 40/31 8 VSG SC-16AR- 6 1,1 40 -3; -7
SANCO Phon SC 41/33 8 VSG SC-16AR-8 1,1 41 -2; -7
SANCO Phon SC 42/35 8 VSG SC-20AR-6 1,2 42 -2; -6
SANCO Phon SC 43/37 8 VSG SC-20AR-8 1,2 43 -2; -6
SANCO Phon SC 44/35 8 VSG SC-16AR-10 1,1 44 -2; -6
SANCO Phon SC 45/37 8 VSG SC-18AR-10 1,2 45 -2; -6
SANCO Phon SC 47/38 12 VSG SC-16AR-8 VSG SC 1,1 47 -2; -6
SANCO Phon SC 49/42 12 VSG SC-20AR-8 VSG SC 1,2 49 -2; -6
SANCO Phon SC 50/42 8 VSG SC - 20AR -12 VSG SC 1,2 50 -2; -7
SANCO Phon SC 41/43 8 VSG SC-12AR-4-12AR-6 0,7 41 -2; -6
SANCO Phon SC 42/45 8 VSG SC-12AR-4-12AR-8 0,7 42 -2; -6
SANCO Phon SC 43/49 8 VSG SC-14AR-4-14AR-8 0,6 43 -2; -7
SANCO Phon SC 46/50 8 VSG SC-14AR-4-14AR-8 VSG SC 0,6 46 -2; -7
SANCO Phon SC 47/50 8 VSG SC-12AR-6-12AR-10 VSG SC 0,7 47 -2; -7

SANCO izolacja termiczna powłoka przy 2-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 3, przy 3-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 2 i 5

AR = argon
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku. Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.


SANCO Phon® PS

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410 Odbicie światła na zewnątrz Wartość dźwię- kochłon- ności Współczynniki dostosowania spektrum
mm W/m²K LT % (±2) wartość g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon PS 36/27 6 VSG-1PS-16AR-4 1,1
g-, LT- i LR-wartośći w zależności od powłoki do zatrudnionych SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI i SANCO Sun T sa możliwe.
36 -1;-5
SANCO Phon PS 38/29 8 VSG-1PS-16AR-4 1,1 38 -1;-5
SANCO Phon PS 39/29 6 VSG-1PS-16AR-6 1,1 39 -1;-5
SANCO Phon PS 41/31 6 VSG-1PS-16AR-8 1,1 41 -2;-6
SANCO Phon PS 41/31 8 VSG-1PS-16AR-6 1,1 41 -2;-6
SANCO Phon PS 42/31 8 VSG-1PS-16AR-6 1,1 42 -3;-7
SANCO Phon PS 43/35 10 VSG-1PS-16AR-8 1,1 43 -2;-6
SANCO Phon PS 45/35 8 VSG-1PS-16AR-10 1,1 45 -2;-6
SANCO Phon PS 46/41 10 VSG-1PS-20AR-10 1,2 46 -2;-5
SANCO Phon PS 47/34 8 VSG-1PS-12AR-12 VSG-1PS 1,3 47 -1;-6
SANCO Phon PS 49/38 8 VSG-1PS-16AR-12 VSG-1PS 1,1 49 -3;-8
SANCO Phon PS 50/42 8 VSG-1PS-20AR-12 VSG-1PS 1,2 50 -3;-8
SANCO Phon PS 42/43 6-12AR-4-12AR-8 VSG-0,5 PS 0,7 42 -2;-6
SANCO Phon PS 43/45 8-12AR-4-12AR-8 VSG-0,5 SI 0,7 43 -2;-6
SANCO Phon PS 45/53 8-16AR-4-16AR-8 VSG-0,5 SI 0,6 45 -3;-8
SANCO Phon PS 46/51 10 VSG-0,5PS-12AR-6-12AR-10 0,7 46 -1;-5
SANCO Phon PS 47/48 8 VSG-0,5 SI-12AR-6-12AR-8 VSG 0,5 SI 0,7 47 -2;-7
SANCO Phon PS 48/52 12 VSG-0,5 SI-12AR-6-12AR-8 VSG 0,5 SI 0,7 48 -2;-7


SANCO izolacja termiczna powłoka przy 2-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 3, przy 3-krotności szkła izolacyjnego na pozycji 2 i 5

AR = argon
Wartości techniczne obliczone na podstawie SILVERSTAR glaCE.
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze znajdują się w aktualnym cenniku. Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.


Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określane w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 07/2013