SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Polnisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Safe®


Kuloodporność według DIN EN 1063

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410
Odbicie światła na zewnątrz Grubość elementu
  mm W/m²K LT % (wartość przybliżona) wartość g (±2) LR % (wartość przybliżona) mm(wartość przybliżona)
SANCO Safe Mono
SANCO Safe BR 1-S 12          
SANCO Safe BR 1-NS 18          
SANCO Safe BR 2-S 22          
SANCO Safe BR 2-NS 30          
SANCO Safe BR 3-S 25          
SANCO Safe BR 3-NS 36          
SANCO Safe BR 4-S 33          
SANCO Safe BR 4-NS 48          
SANCO Safe BR 4-NS/P8B 47          
SANCO Safe BR 5-S 44          
SANCO Safe BR 5-NS 51          
SANCO Safe BR 6-S 48          
SANCO Safe BR 6-NS 74          
SANCO Safe BR 7-S 77          
SANCO Safe BR 7-NS 79          
SANCO Safe Budowa szyby zespolonej
SANCO Safe BR 1-S - 10AR - 1,5 78 55 12 26
SANCO Safe BR 1-NS - 10AR - 1,5 75 54 12 30
SANCO Safe BR 2-S - 10AR - 1,5 74 53 12 33
SANCO Safe BR 2-NS - 10AR - 1,4 72 48 11 40
SANCO Safe BR 3-S - 10AR - 1,5 74 52 12 33
SANCO Safe BR 3-NS - 10AR - 1,4 70 45 11 46
SANCO Safe BR 4-S - 10AR - 1,4 72 53 12 39
SANCO Safe BR 4-NS - 10AR - 1,4 68 42 11 56
SANCO Safe BR 5-S - 10AR - 1,4 70 49 12 47
SANCO Safe BR 5-NS - 10AR - 1,4 66 41 11 62
SANCO Safe BR 6-S - 10AR - 1,4 69 47 11 54
SANCO Safe BR 6-NS - 10AR - 1,4 62 36 10 76
SANCO Safe BR 7-S - 10AR - 1,4 61 40 10 79
SANCO Safe BR 7-NS - 10AR - 1,3 58 32 9 92

Odporność na włamanie według DIN EN 356

Typ szkła Budowa szkła Wartość Ug według DIN EN 673 Współczynnik przenikania światła Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410
Odbicie światła na zewnątrz Grubość elementu
  mm W/m²K LT % (wartość przybliżona) wartość g (±2) LR % (wartość przybliżona) mm(wartość przybliżona)
SANCO Safe Mono
SANCO Safe P1A 9          
SANCO Safe P2A 9          
SANCO Safe P3A 9          
SANCO Safe P4A 10          
SANCO Safe P5A 13          
SANCO Safe P6B 23          
SANCO Safe P7B 24          
SANCO Safe P8B 29          
SANCO Safe Budowa szyby zespolonej
SANCO Safe P1A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P2A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P3A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P4A 10-16AR-4 1,2 78 56 - 30*
SANCO Safe P5A 13-16AR-4 1,2 78 56 - 33*
SANCO Safe P6B 23-16AR-6 1,2 73 48 - 45*
SANCO Safe P7B 24-16AR-6 1,2 73 48 - 47*
SANCO Safe P8B 29-16AR-6 1,2 71 43 - 51*

S = powstawanie odłamków, NS = bez odłamków, AR = argon
* przestrzegać tolerancji grubości całej szyby zespolonej
Powloka SANCO Plus N na pozycji 3
Tolerancje wymiarów i możliwości wykonawcze oraz wymiary maksymalne znajdują się w aktualnym cenniku. Wyciąg z całościowego programu produkcji, dalsze typy na zapytanie.


Przytoczone tu dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili ich drukowania i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Parametry techniczne pochodzą z danych dostawców albo są określane w ramach badań przez niezależny instytut badawczy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ustalone wartości funkcyjne odnoszą się tylko do badanych detali o wymiarach przewidzianych do kontroli. Nie jest udzielana dalej idąca gwarancja w zakresie parametrów technicznych, w szczególności wtedy, gdy zostają przeprowadzane badania w związku z innymi sytuacjami montażowymi, albo gdy dopiero na budowie następują pomiary uzupełniające. Przy montażu oszklenia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych SANCO w każdorazowo aktualnym wydaniu. SANCO jest znakiem towarowym. Stan na rok 07/2013