SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Phon®

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Index vzduchové neprůzvuč- nosti Spektrum- hodnoty přizpůsobení
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon 30/24 4 - 16AR - 4 1,1
g-, LT- a LR-hodnoty v závislosti napoužite povlaku. SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI a SANCO Sun T a jsou možné.
30 -1; -4
SANCO Phon 34/28 6-16AR-6 1,1 34 -2; -5
SANCO Phon 35/32 8 - 16AR - 8 1,1 35 -2; -5
SANCO Phon 36/26 6-16AR-4 1,1 36 -1; -5
SANCO Phon 37/28 8-16AR-4 1,1 37 -2; -6
SANCO Phon 37/36 10-16AR-10 1,1 37 -1; -3
SANCO Phon 38/30 8-16AR-6 1,1 38 -2; -6
SANCO Phon 40/32 10-16AR-6 1,1 40 -2; -5
SANCO Phon 41/36 10-20AR-6 1,2 41 -2; -5
SANCO Phon 33/36 4-12AR-4-12AR-4 0,7 33 -2; -6
SANCO Phon 36/38 6-12AR-4-12AR-4 0,7 36 -2; -6
SANCO Phon 37/44 8-14AR-4-14AR-4 0,6 37 -2; -6
SANCO Phon 39/40 8-12AR-4-12AR-4 0,7 39 -2; -6
SANCO Phon 39/42 8-12AR-4-12AR-6 0,7 39 -1; -5
SANCO Phon 41/44 10-12AR-4-12AR-6 0,7 41 -2; -5

SANCO tepelná izolace vrstva u dvojitého skla na pozici 3, u trojitého skla na pozici 2 a 5.

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.

 

SANCO Phon

 


SANCO Phon® SC / SANCO Phon® SC+

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Index vzduchové neprůzvuč- nosti Spektrum- hodnoty přizpůsobení
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon SC 37/27 8 VSG SC-14AR-4 1,2
g-, LT- a LR-hodnoty v závislosti napoužite povlaku. SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI a SANCO Sun T a jsou možné.
37 -1; -5
SANCO Phon SC 38/29 8 VSG SC-16AR-4 1,1 38 -2; -6
SANCO Phon SC 40/31 8 VSG SC-16AR- 6 1,1 40 -3; -7
SANCO Phon SC 41/33 8 VSG SC-16AR-8 1,1 41 -2; -7
SANCO Phon SC 42/35 8 VSG SC-20AR-6 1,2 42 -2; -6
SANCO Phon SC 43/37 8 VSG SC-20AR-8 1,2 43 -2; -6
SANCO Phon SC 44/35 8 VSG SC-16AR-10 1,1 44 -2; -6
SANCO Phon SC 45/37 8 VSG SC-18AR-10 1,2 45 -2; -6
SANCO Phon SC 47/38 12 VSG SC-16AR-8 VSG SC 1,1 47 -2; -6
SANCO Phon SC 49/42 12 VSG SC-20AR-8 VSG SC 1,2 49 -2; -6
SANCO Phon SC 50/42 8 VSG SC - 20AR -12 VSG SC 1,2 50 -2; -7
SANCO Phon SC 41/43 8 VSG SC-12AR-4-12AR-6 0,7 41 -2; -6
SANCO Phon SC 42/45 8 VSG SC-12AR-4-12AR-8 0,7 42 -2; -6
SANCO Phon SC 43/49 8 VSG SC-14AR-4-14AR-8 0,6 43 -2; -7
SANCO Phon SC 46/50 8 VSG SC-14AR-4-14AR-8 VSG SC 0,6 46 -2; -7
SANCO Phon SC 47/50 8 VSG SC-12AR-6-12AR-10 VSG SC 0,7 47 -2; -7

SANCO tepelná izolace vrstva u dvojitého skla na pozici 3, u trojitého skla na pozici 2 a 5.

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


SANCO Phon® PS

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Index vzduchové neprůzvuč- nosti Spektrum- hodnoty přizpůsobení
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) RW in dB C;Ctr
SANCO Phon PS 36/27 6 VSG-1PS-16AR-4 1,1
g-, LT- a LR-hodnoty v závislosti napoužite povlaku. SANCO Plus EN2, SANCO Plus EN, SANCO Plus ZERO, SANCO Plus TRIII / TRIII E, SANCO Sun COMBI a SANCO Sun T a jsou možné.
36 -1;-5
SANCO Phon PS 38/29 8 VSG-1PS-16AR-4 1,1 38 -1;-5
SANCO Phon PS 39/29 6 VSG-1PS-16AR-6 1,1 39 -1;-5
SANCO Phon PS 41/31 6 VSG-1PS-16AR-8 1,1 41 -2;-6
SANCO Phon PS 41/31 8 VSG-1PS-16AR-6 1,1 41 -2;-6
SANCO Phon PS 42/31 8 VSG-1PS-16AR-6 1,1 42 -3;-7
SANCO Phon PS 43/35 10 VSG-1PS-16AR-8 1,1 43 -2;-6
SANCO Phon PS 45/35 8 VSG-1PS-16AR-10 1,1 45 -2;-6
SANCO Phon PS 46/41 10 VSG-1PS-20AR-10 1,2 46 -2;-5
SANCO Phon PS 47/34 8 VSG-1PS-12AR-12 VSG-1PS 1,3 47 -1;-6
SANCO Phon PS 49/38 8 VSG-1PS-16AR-12 VSG-1PS 1,1 49 -3;-8
SANCO Phon PS 50/42 8 VSG-1PS-20AR-12 VSG-1PS 1,2 50 -3;-8
SANCO Phon PS 42/43 6-12AR-4-12AR-8 VSG-0,5 PS 0,7 42 -2;-6
SANCO Phon PS 43/45 8-12AR-4-12AR-8 VSG-0,5 SI 0,7 43 -2;-6
SANCO Phon PS 45/53 8-16AR-4-16AR-8 VSG-0,5 SI 0,6 45 -3;-8
SANCO Phon PS 46/51 10 VSG-0,5PS-12AR-6-12AR-10 0,7 46 -1;-5
SANCO Phon PS 47/48 8 VSG-0,5 SI-12AR-6-12AR-8 VSG 0,5 SI 0,7 47 -2;-7
SANCO Phon PS 48/52 12 VSG-0,5 SI-12AR-6-12AR-8 VSG 0,5 SI 0,7 48 -2;-7


SANCO tepelná izolace vrstva u dvojitého skla na pozici 3, u trojitého skla na pozici 2 a 5.

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013