SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® ZERO dvojsklo

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
 
SANCO Plus ZERO 4 - 10KR - 4 0,9 71 50 20 18
SANCO Plus ZERO 4 - 16AR - 4 1,0 71 50 20 24
SANCO Plus ZERO 4 - 14AR - 4 1,1 71 50 20 22
SANCO Plus ZERO 4 - 12AR - 4 1,2 71 50 20 20
SANCO Plus ZERO 4 - 18AR - 4 1,1 71 50 20 26
SANCO Plus ZERO 4 - 20AR - 4 1,1 71 50 20 28
SANCO Plus ZERO 4 - 27AR - 4 1,1 71 50 20 35
SANCO Plus ZERO 4 - 29AR - 4 1,1 71 50 20 37
SANCO Plus ZERO 4 - 12L - 4 1,6 71 49 20 20
SANCO Plus ZERO 4 - 16L - 4 1,3 71 49 20 24


Vrstva na pozici 3.


SANCO Plus® ZERO trojsklo

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
 
SANCO Plus ZERO 4- 12L-4-12L -4 0,9 57 35 29 36
SANCO Plus ZERO 4-12AR- 4- 12AR - 4 0,7 57 35 29 36
SANCO Plus ZERO 4-16AR- 4- 16AR - 4 0,5 57 35 29 44
SANCO Plus ZERO 4-10KR - 4- 10KR - 4 0,5 57 35 29 32
SANCO Plus ZERO 4-12KR - 4- 12KR - 4 0,4 57 35 29 36


Vrstva na pozici 2 a 5.

L = Vzduch, AR = Argon, KR = Krypton
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013