SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® TRIII

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
  mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
 
SANCO Plus TRIII 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,7 71 51 17 36
SANCO Plus TRIII 4 - 16 AR - 4 - 16 AR - 4 0,6 71 51 17 44
SANCO Plus TRIII 4 - 12 KR - 4 - 12 KR - 4 0,5 71 51 17 36


Vrstva na pozici 2 a 5.


SANCO Plus® TRIII E

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
 
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 AR/KR - 4 - 12 AR/KR - 4 0,7 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E 4 - 12 KR - 4 - 12 KR - 4 0,6 73 62 18 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 AR - 4 EW - 12 AR - 4 EW 0,8 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 AR/KR - 4 EW - 12 AR/KR - 4 EW 0,7 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E SOLAR 4 EW - 12 KR - 4 EW - 12 KR - 4 EW 0,6 75 66 19 36
SANCO Plus TRIII E
COMBI 40/21
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 36 20 12 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 51/26
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 46 25 17 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 61/32
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 56 31 16 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 70/35
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 64 34 18 38
SANCO Plus TRIII E
COMBI 70/40
6 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 65 39 16 38


Vrstva na pozici 2 a 5.

AR = Argon, KR = Krypton, EW = EUROWHITE
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013