SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® FREE VISION T

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
  mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
 
SANCO Plus FREE VISION T 4 - 16 AR - 4 1,0 72 50 17 24
SANCO Plus FREE VISION T 4 - 12 AR - 4 - 12 AR - 4 0,8 75 63 15 36


SANCO Plus FREE VISION T vrstva na poz. 1; SANCO Plus ZERO vrstva u dvojitého skla na poz. 3; SANCO Plus TRIII E vrstva u trojitého skla na poz. 3 a 5.

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník.
Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013