SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Plus® EN dvojsklo

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe
  mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2)
        Poz. 2 Poz. 3 Poz. 3
SANCO Plus EN 4 - 14L - 4 1,5 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 16L - 4 1,4 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 20L - 4 1,4 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 14AR - 4 1,2 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 15AR - 4 1,1 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 16AR - 4 1,1 80 58 62 13
SANCO Plus EN 4 - 18AR - 4 1,1 80 58 62 13


Vrstva na pozici 3.


SANCO Plus® EN trojsklo

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe
  mm W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2)
 
SANCO Plus EN 4 - 10AR - 4 - 10AR - 4 0,8 70 49 18
SANCO Plus EN 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 70 49 18
SANCO Plus EN 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 70 49 18
SANCO Plus EN 4 - 14AR/KR - 4 -14AR/KR - 4 0,5 70 49 18


Vrstva na pozici 2 a 5.

L = Vzduch, AR = Argon, KR = Krypton
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013