SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Sun® T

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Tloušťka prvku
    W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) mm (cca)
SANCO Sun Neutrální 50 T 6-16AR-4 1,1 46 38 13 26
SANCO Sun Modrá 50 T 6-16AR-4 1,1 44 36 21 26
SANCO Sun Modrá 30 T 6-16AR-4 1,1 27 23 28 26
SANCO Sun Stříbro 20 T 6-16AR-4 1,1 19 17 29 26


SANCO Sun vrstva na pozici 2, SANCO Plus EN2 vrstva na pozici 3

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.

 

SANCO Sun T

 


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013