SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Sun® COMBI

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410 Reflexe Hmotnost Tloušťka prvku
    W/m²K LT % (±2) hodnota g (±2) LR % (±2) kg/m² mm (cca)
SANCO Sun COMBI 74/42 6-16 AR-4 1,0 74 42 12 25 26
SANCO Sun COMBI 70/40 6-16 AR-4 1,1 72 42 12 25 26
SANCO Sun COMBI 70/35 6-16 AR-4 1,0 70 37 14 25 26
SANCO Sun COMBI 61/32 6-16 AR-4 1,0 61 34 13 25 26
SANCO Sun COMBI 60/27 6-16 AR-4 1,0 60 27 13 25 26
SANCO Sun COMBI 51/26 6-16 AR-4 1,0 51 27 16 25 26
SANCO Sun COMBI Stříbro 48 T 6-16 AR-4 1,1 48 35 46 25 26
SANCO Sun COMBI 41/21 6-16 AR-4 1,0 41 22 18 25 26
SANCO Sun COMBI Stříbro 32/21 T 6-16 AR-4 1,1 32 21 19 25 26


SANCO Sun COMBI vrstva na pozici 2

AR = Argon
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR glaCE.
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013