SANCO Beratung · Glas Trösch GmbH - Tschechisch
Deutsch
English
Italiano
Polski
Čeština
Nederlands

SANCO Safe®


Ochrana proti průstřelu podle DIN EN 1063

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410
Reflexe Tloušťka prvku
  mm W/m²K LT % (cca) hodnota g (±2) LR % (cca) mm (cca)
SANCO Safe Mono
SANCO Safe BR 1-S 12          
SANCO Safe BR 1-NS 18          
SANCO Safe BR 2-S 22          
SANCO Safe BR 2-NS 30          
SANCO Safe BR 3-S 25          
SANCO Safe BR 3-NS 36          
SANCO Safe BR 4-S 33          
SANCO Safe BR 4-NS 48          
SANCO Safe BR 4-NS/P8B 47          
SANCO Safe BR 5-S 44          
SANCO Safe BR 5-NS 51          
SANCO Safe BR 6-S 48          
SANCO Safe BR 6-NS 74          
SANCO Safe BR 7-S 77          
SANCO Safe BR 7-NS 79          
SANCO Safe Konstrukce izolačního skla
SANCO Safe BR 1-S - 10AR - 1,5 78 55 12 26
SANCO Safe BR 1-NS - 10AR - 1,5 75 54 12 30
SANCO Safe BR 2-S - 10AR - 1,5 74 53 12 33
SANCO Safe BR 2-NS - 10AR - 1,4 72 48 11 40
SANCO Safe BR 3-S - 10AR - 1,5 74 52 12 33
SANCO Safe BR 3-NS - 10AR - 1,4 70 45 11 46
SANCO Safe BR 4-S - 10AR - 1,4 72 53 12 39
SANCO Safe BR 4-NS - 10AR - 1,4 68 42 11 56
SANCO Safe BR 5-S - 10AR - 1,4 70 49 12 47
SANCO Safe BR 5-NS - 10AR - 1,4 66 41 11 62
SANCO Safe BR 6-S - 10AR - 1,4 69 47 11 54
SANCO Safe BR 6-NS - 10AR - 1,4 62 36 10 76
SANCO Safe BR 7-S - 10AR - 1,4 61 40 10 79
SANCO Safe BR 7-NS - 10AR - 1,3 58 32 9 92

Ochrana proti prolomení podle DIN EN 356

Typ skla Konstrukce skla Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN 673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN 410
Reflexe Tloušťka prvku
  mm W/m²K LT % (cca) hodnota g (±2) LR % (cca) mm (cca)
SANCO Safe Mono
SANCO Safe P1A 9          
SANCO Safe P2A 9          
SANCO Safe P3A 9          
SANCO Safe P4A 10          
SANCO Safe P5A 13          
SANCO Safe P6B 23          
SANCO Safe P7B 24          
SANCO Safe P8B 29          
SANCO Safe Konstrukce izolačního skla
SANCO Safe P1A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P2A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P3A 9-16AR-4 1,2 78 57 - 29*
SANCO Safe P4A 10-16AR-4 1,2 78 56 - 30*
SANCO Safe P5A 13-16AR-4 1,2 78 56 - 33*
SANCO Safe P6B 23-16AR-6 1,2 73 48 - 45*
SANCO Safe P7B 24-16AR-6 1,2 73 48 - 47*
SANCO Safe P8B 29-16AR-6 1,2 71 43 - 51*

S = s úletem střepin, NS = bez úletu střepin, AR = Argon
* Tolerance tloušťky celého izolačního skla
Vrstva SANCO Plus N na pozici 3
Ohledně rozměrových tolerancí a výrobních možností a maximální rozměry viz vždy aktuální platný ceník. Výňatek z celkového výrobního programu, další typy na zakázku.


Technické informace, které jsou zde uvedené, odpovídají aktuálnímu stavu při vytištění a mohou se změnit bez předchozího oznámení. Technické hodnoty vycházejí z údajů od dodavatelů nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislou zkušebnou podle aktuálních platných norem. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky s rozměry určenými pro tuto zkoušku. Nepřebíráme následnou záruku za technické hodnoty; zejména tehdy, pokud jsou zkoušky provedené s instalací za jiných situací nebo pokud se následné přeměření provádí na stavbě. Při instalaci je nutné bezpodmínečně dodržet směrnice SANCO pro zasklívání v aktuální platném vydání. SANCO je ochranná známka. Informace z roku: 07/2013